Support

Här hittar du svar på dina frågor!

Byte eller uppgradering av biljett

Det är möjligt att byta biljett om det nya köpet uppfyller följande kriterier:
 

Värdet på det nya köpet ska vara lika eller mer som på det ursprungliga köpet. Detta för att arrangören ska ha biljettgaranti.

För att byta biljett måste du först köpa den biljett du efterfrågar och kontakta oss via formuläret nedan.

Observera att det nya köpet måste göras innan det datum som din ursprungliga biljett är giltig till.

Om kriterierna är uppfyllda så kommer vi sedan att betala ut pengarna till det konto som det första köpet gjordes med. Återbetalningen kommer vara dig tillhanda inom 3-5 bankdagar. Du måste alltså ligga ute med pengar tills dess att återköpet är fullbordat.

OBS! Om biljetten varit upplagd i Tickster Resale är det tyvärr inte möjligt att byta. Vi har inget systemstöd för att på ett korrekt sätt återköpa biljetter som varit upplagda Tickster Resale.

Har du redan köpt ny biljett?