Support

Här hittar du svar på dina frågor!

Jag uppgav fel e-postadress vid köpet. Kan ni skicka den på nytt?

Inga problem. Kontakta oss så snabbt som möjligt så löser vi det. Se till att ha alla uppgifter som kan hjälpa oss att hitta ditt köp tillgängligt.

Har du skrivit ner referensnumret för ditt köp så underlättar det för oss. Inkludera det i mailet alternativt ha det nära till hands när du kontaktar oss.